Ruimtelijk werk - sculpturen

Mijn ruimtelijke werk vormt zich in klei, gips, papiermaché en steen. Materialen die me
uitdagen tot vrij werk. Er ontstaan expressieve en maskerachtige koppen. Individuen in

hun kwetsbaarheid, kracht of meditatie, alle aspecten van ons menszijn met betrekking tot

ons innerlijke leven inspireren me tot het maken van portretten, beelden en installaties.

Voor de serie NewLife maakte ik beelden en tekeningen die een geheel vormen.

Sculptures

My spatial work is formed in clay, plaster, papier-mâché and stone. Materials that challenge me to free work. Expressive and mask-like heads emerge. Individuals in

their vulnerability, strength or meditation, all aspects of our humanity with regard to our inner self

life inspire me to make portraits, sculptures and installations.

For the series NewLife I made sculptures and drawings that form a whole.